top of page
Combination Lock

Tietoturva ja rekisteriseloste

Tommin Apu Oy:n rekisteriseloste kertoo henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen sisällöstä, suojauksesta sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tutustu rekisteriselosteeseemme ja tiedä, miten suojaamme tietosi.

Rekisterinpitäjä:

Tommin Apu Oy
Osoite: Mukulakuja 4B, 04300 TUUSULA

Puhelin: 050 550 6755

Sähköposti: info@tomminapu.fi

Y-tunnus: 3152100-1

Rekisterin nimi:

Tommin Apu Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä markkinointi ja viestintä. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan nimi

  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (ostohistoria, palvelupyynnöt)

  • Markkinointiluvat ja -kiellot

  • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä sekä yhteistyökumppaneilta, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei lainsäädäntö toisin edellytä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, varmistetaan tietosuojan riittävä taso tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

  • Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain siihen oikeutetulla henkilökunnalla.

  • Sähköinen aineisto: Sähköinen aineisto säilytetään suojatuissa tietojärjestelmissä, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Ainoastaan määrätyillä Tommin Apu Oy:n työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä sekä yhteistyökumppaneilta, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Mikäli rekisterissä on virheellisiä tietoja, asiakas voi esittää pyynnön tietojen korjaamisesta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten ja vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@tomminapu.fi

Tommin Apu Oy pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

bottom of page